ERVARINGEN

“Dit spel is een goede methode om bewustwording te creëren en te inspireren tot acties voor verandering.”

Deelnemer uit Nederland
MINOSIA LABYRINTH
2020-07-18T09:09:12+00:00
Deelnemer uit Nederland

“Ik ben erg onder de indruk van de details van het spel en hoe goed de dynamiek is uitgedacht. Het is een goede herinnering aan dat we moeten werken aan het decoloniseren van ons gedachtegoed, ook in ons onderwijssysteem.”

Deelnemer uit Mexico
MINOSIA LABYRINTH
2020-07-18T09:09:29+00:00
Deelnemer uit Mexico

“Dit is een van de beste ervaringen in mijn leven. Ik kan nu beter begrijpen hoe bureaucratische processen functioneren en hoe mensen vast komen te zitten in het systeem.”

Deelnemer uit Syrië
MINOSIA LABYRINTH
2020-07-18T09:12:18+00:00
Deelnemer uit Syrië

“Dit spel heeft veel impact, iedereen die werkt op het gebied van migratie zou dit moeten ervaren.”

Deelnemer uit Italië
MINOSIA LABYRINTH
2020-07-18T09:12:29+00:00
Deelnemer uit Italië

“Nadat ik dit spel heb ervaren voel ik de drang om meer te doen, om tot actie over te gaan en verandering te brengen.”

Deelnemer uit Palestina
MINOSIA LABYRINTH
2020-07-18T09:12:51+00:00
Deelnemer uit Palestina

“Het was een zeer ontroerende ervaring. Ik wil deze methodiek inzetten op scholen.”

Deelnemer uit Italië
MINOSIA LABYRINTH
2020-07-18T09:13:13+00:00
Deelnemer uit Italië

“De belichaamde ervaring van dit spel is echt belangrijk om mensen bewust en emphatischer te maken.”

Deelnemer uit Mexico
MINOSIA LABYRINTH
2020-07-18T09:13:30+00:00
Deelnemer uit Mexico

“Minosia Labyrinth is een belangrijke educatieve methodiek om de complexiteit van migratie te belichten.”

Deelnemer uit Italië
MINOSIA LABYRINTH
2020-07-18T09:13:51+00:00
Deelnemer uit Italië

“Dit spel is geen spel, het is een dagelijkse realiteit. Ik heb in deze situatie gezeten en zit er nog steeds in. We moeten samenwerken om verandering teweeg te brengen. We moeten de grenzen tussen mensen verbreken.”

Deelnemer uit Mauritanië
MINOSIA LABYRINTH
2020-07-18T09:14:08+00:00
Deelnemer uit Mauritanië
0
0
MINOSIA LABYRINTH

 

OVER HET PROJECT

Migratie – en met name de situatie van vluchtelingen – is een actueel onderwerp in het publieke debat in heel Europa. Terwijl miljoenen mensen onderweg zijn als gevolg van oorlog, economische achterstelling, sociale ongelijkheid, klimaatverandering en discriminatie om elders betere kansen te zoeken, nemen in Europa de vijandelijkheden en vreemdelingenhaat tegen migranten toe. Tegelijkertijd worden nieuwe en dynamische multiculturele gemeenschappen gevormd die vragen om een betere inclusie en acceptatie van migranten en vluchtelingen.

 

PARTNERS

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in. De inhoud geeft de standpunten van de auteurs weeren de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de daarin opgenomen informatie.