Try Out: eerste uitvoering van het spel!

Van 18 tot 22 maart 2019 vond onze eerste Try Out van the rollenspel “In the Footsteps of a Migrant” plaats. Na maanden van werk slaagde ons consortium erin om het eerste script van de Europese versie van het spel af te werken en we konden niet wachten om het spel toe te passen. We selecteerden een geweldige groep mensen uit onze vier partnerlanden met verschillende expertises, achtergronden en uit verschillende disciplines. Er waren mensen met en zonder eigen migratieachtergrond en professionals in het migratieveld, variërend van maatschappelijk werkers tot academici, studenten, kunstenaars, journalisten, docenten, game-ontwikkelaars en jeugdwerkers.      

Dag 1 – Aankomst

  De eerste dag was de dag van aankomst, met onze deelnemers die vanuit heel Europa naar ons gastenverblijf en seminarieruimte in Berlijn Weissensee reisden. We verwelkomden de deelnemers en lieten ze hun kamers zien. Ondertussen was ons team druk bezig met het uitprinten van de laatste delen van de scripts van het spel. We openden de training die dag met een gezamenlijk diner en enkele eerste kennismakingsactiviteiten.  

Dag 2 – Introductie tot het thema

Op de tweede dag hebben we de groep kennis laten maken met het onderwerp migratie door verschillende non-formele educatieve methoden te gebruiken. Na een ochtend van teambuilding en het leren van namen, bespraken we het onderwerp grenzen en onze associaties met zichtbare en onzichtbare grenzen. Daarna hebben we een methode uitgevoerd die de verdeling van mensen, rijkdom en vluchtelingen over de hele wereld visualiseerde. Het was een nuttige inleiding op de volgende dag, de speldag.  

Dag 3 – Het spel

Op dag drie was het eindelijk tijd om het spel toe te passen. Iedereen was erg opgewonden om te zien hoe het spel in de praktijk zou uitpakken. In de ochtend begonnen we met een logistieke introductie. Omdat we het spel toepasten in een groot gebouw met veel kamers en externe mensen die in en uit liepen, moesten we het speelveld en de grenzen ervan bepalen. We hebben ook de regels van het spel en de concepten tijd en geld in het spel uitgelegd. Vervolgens splitsten we de groep in tweeën en verdeelden we de scripts en rekwisieten van elk personage onder de spelers. Ze kregen wat tijd om te lezen en vragen te stellen, waarna iedereen een van de personageportretten op de muur in de gang kon kiezen om zich beter te identificeren met hun personage. Tijdens een stille lunch had iedereen de tijd om in zijn rol te komen. Om precies 14.00 uur begon het spel. Er waren migrantenkarakters en personeel van verschillende stations verdeeld over verschillende kamers. De taak van de migrant was om het denkbeeldige land Minosia binnen te komen en hun weg te vinden in de nieuwe samenleving door een visum te krijgen, de taal te leren en een baan te krijgen. Onderweg werden de migranten geconfronteerd met verschillende uitdagingen en problemen en hadden ze te maken met zaken als de taalbarrière, lage economische status, ontbrekende documenten, politiecontrole, lange wachttijden, enz. Een meer gedetailleerde beschrijving over de ervaring van het spel vanuit het perspectief van een migrantenkarakter is hier te vinden, geschreven door een van onze deelnemers: Playing the Migration Game.
Na drie uur spelen van het spel ging de bel als teken dat het spel was afgelopen. Sommigen waren opgelucht toen ze de laatste fase bereikten, anderen waren gefrustreerd omdat ze er niet in slaagden hun werk op tijd af te krijgen of doel te bereiken. De meesten werden overweldigd door vele emoties en na een korte pauze hadden we een eerste indrukronde om de eerste spanningen en emoties te verlichten en ervaringen te delen, voordat we de dag afsloten.        

Dag 4 – Debriefing

De volgende ochtend, op de vierde dag, gingen we verder met de nabespreking van het spel. Met een frisse geest konden de deelnemers reflecteren op hun rol en ervaringen van de vorige dag door mooie collages en tekeningen te maken. Nadat we elkaars collages hadden laten zien en besproken, gingen we verder met een methode over stereotypering en verbonden deze met de ervaringen van de vorige dag. Vervolgens werden de echte verhalen, inclusief de portretten van de migrantenpersonages, uitgedeeld en kreeg iedereen de tijd om ze te lezen en te bespreken. De echte verhalen maakten grote indruk en het besef dat dit spel in feite geen spel is, maar realiteit. Hoewel het een ervaren groep spelers was met een hoog kennisniveau op het gebied van migratie, was het toch indrukwekkend om te zien hoe de echte levensverhalen (waarvan sommigen deel uitmaakten van ons team en de groep) een grote impact hadden op de groep. We vervolgden onze sessie met een world cafe methode, waarbij verschillende onderwerpen die tijdens het spel aan de orde kwamen werden besproken. Onderwerpen die aan bod kwamen, gingen vooral over racisme, privileges, mensenrechten, koloniaal erfgoed en institutionele discriminatie. Het world café werd afgesloten met een “committent” muur, waar iedereen werd uitgenodigd om een ​doel op te schrijven die ze willen aangaan om verandering teweeg te brengen in hun eigen dagelijkse leven en werk. De rest van de middag werd besteed aan het invullen van een uitgebreid evaluatieformulier over de werking van het spel, aangezien de Try Out voor ons was opgezet om constructieve feedback te krijgen over hoe we het spel kunnen verbeteren.  

Dag 5 – Evaluatie en vertrek

Op de laatste dag hebben we de evaluatie van het spel voortgezet in kleine groepsdiscussies waar veel interessante en constructieve feedback en input werd gegeven om het spel te verbeteren. Alle feedback en resultaten werden verzameld zodat de Roemeense partner Art Fusion het kan verwerken in een evaluatierapport. Na een gezamenlijke lunch was het tijd voor ons afscheid en gingen alle deelnemers terug naar huis met een koffer vol herinneringen, emoties, indrukken en commitments voor de toekomst. Terugkijkend op de Try Out zijn we zeer tevreden met de resultaten. Onze partner Art Fusion zal alle feedback en evaluatieresultaten verzamelen in een rapport, zodat we verder kunnen gaan met onze volgende fase van dit project: de Europese versie bewerken en beginnen met de ontwikkeling van nationale versies van het spel. Dankzij alle toegewijde en geweldige deelnemers van onze Try Out die zich vrijwillig hebben aangemeld om het spel uit te testen, hebben we ons werk nu tot leven zien komen en zijn we klaar voor het volgende niveau in dit uitdagende maar leerzame project.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *