Migrația – și în special situația refugiaților – este un subiect controversat în dezbaterile publice din toată Europa. În timp ce milioane de oameni sunt în mișcare ca urmare a războiului, situației economice, inegalității sociale, schimbărilor climatice și discriminării pentru a căuta oportunități mai bune, în Europa ostilitățile și xenofobia împotriva migranților sunt în creștere. În același timp, se formează comunități multiculturale noi și dinamice care cer o mai bună includere și acceptare a migranților și a refugiaților.

Considerăm că există o nevoie urgentă de sensibilizare a societății cu privire la complexitățile procesului de migrație și la dificultățile cu care se confruntă migranții și refugiații. Un grup divers de oameni – cu și fără experiențe proprii de migranți – ne-am unit forțele în cadrul proiectului „Pe urmele unui migrant” pentru a dezvolta un nou instrument educațional ce oferă o nouă abordare multidimensională de a privi migrația. Scopul nostru este să dezvoltăm un joc de rol, deoarece s-a dovedit a fi o metodă foarte eficientă în sensibilizarea oamenilor cu privire la prejudecățile și stereotipurile lor, creșterea empatiei oamenilor și provocarea reflecției și a gândirii critice. Jocul nostru de rol, Minosia Labyrinth, oferă o imagine holistică și precisă a procesului de migrație din Europa și redă procesul de migrare în toate complexitățile sale.

Minosia Labyrinth este dezvoltat sub forma unui set de instrumente educaționale atractive și de înaltă calitate ce pot fi utilizate în diverse sectoare educaționale. Grupul țintă direct al proiectului sunt multiplicatori în domeniile educației non-formale și formale, care pot folosi jocul în activitatea lor de zi cu zi cu tineri, adulți, grupuri transnaționale de studenți, etc. Grupul țintă al jocului sunt adulți și tineri în educație (non)formală din diferite domenii și contexte. Prima fază a proiectului a constat într-un schimb de cunoștințe și bune practici și o cercetare calitativă și cantitativă. A doua fază este dedicată dezvoltării noii metode. În a treia fază vom încerca să îmbunătățim metoda și vom transfera jocul în patru ediții diferite pentru fiecare țară.

Ultima fază a proiectului va consta în formarea tutorilor care ulterior pot facilita și susține jocul în țările lor și în organizarea de evenimente de diseminare pentru părțile interesate și publicul larg din țările partenere. Toate fazele proiectului sunt conectate prin 8 întâlniri de parteneriat.

Impact și rezultate

Impactul prevăzut al acestui proiect atinge mai multe niveluri și diferite grupuri țintă. Obiectivul pe care îl avem în vedere este de a face situația refugiaților și a migranților din Europa mai vizibilă și mai inteligibilă și de a oferi cunoștințe despre subiecte precum cauzele fugii, controlul frontierelor, obstacole birocratice, condiții de viață, proceduri de azil, politici de migrație, profilarea rasială etc. În același timp, jocul este un instrument pentru a contesta și combate stereotipurile, rasismul, xenofobia și polarizarea în societățile europene și pentru a consolida valorile democratice, diversitatea și respectarea drepturilor omului.

Pe lângă dezvoltarea unei noi metode educaționale non-formale, proiectul favorizează, de asemenea, schimbul de bune practici și cooperarea între organizațiile partenere, consolidearea abilităților lor transculturale, extinderea abilităților de învățare și a cunoștințelor privind metodele de dezvoltare și le ajută capacitățile de creștere a empatiei și conștientizare în privința migranților și a realităților lor din Europa.