Minosia Labyrinth

Minosia Labyrinth is een interactief en educatief rollenspel over migratie in Europa. Het heeft als doel om via ’embodied learning’ inzicht te geven in de complexiteit van het migratiesysteem in Europa en bewustwording te creëren over de moeilijkheden waarmee migranten en vluchtelingen worden geconfronteerd. In het spel bewegen spelers zich binnen een soort labyrint van instanties en vinden interacties plaats met andere spelers. Hierin komen zij diverse barrieres tegen, zoals wetten en regelgeving, vastlopende bureaucratie, taalbarrieres, racisme en discriminatie, (de)privileges en vooroordelen. Door ‘in de voetsporen’ van een migrant, vluchteling – of bijvoorbeeld een advocaat, journalist of immigratieambtenaar – te stappen, wordt de realiteit van migranten en vluchtelingen beter invoelbaar. Het spel creëert daarmee empathie en vergroot het begrip voor migranten en vluchtelingen. Daarnaast biedt het spel een aanleiding en diverse methodes om vervolgens het gesprek aan te gaan over (institutioneel) racisme, discriminatie, privileges en stereotypen.

Minosia Labyrinth is een spel dat zich afspeelt in Minosia, een fictief land in Europa waar een aanzienlijk aantal migranten arriveert om verschillende redenen. In het land zijn er ongeveer 10 officiële stations die verband houden met migratieprocedures, zoals: de Immigratiedienst, het Asielzoekerscentrum, de Taalschool, Grenspolitie etc. Migranten hebben diverse opties om naar Minosia te migreren, maar het belangrijkste doel voor hen is om volledig te integreren in het land, wat wil zeggen: het verkrijgen van een legale verblijfsstatus, het leren van de taal en het vinden van een baan. Maar zoals in de Europese realiteit is het bereiken van deze doelen niet zo eenvoudig als het lijkt…

Minosia Labyrinth is een nieuwe non-formele educatieve methodiek, ontwikkeld door een consortium van 4 partnerorganisaties uit Nederland, Duitsland, Italië en Roemenië tijdens een 3-jarig project medegefinancierd door het Erasmus+ programma van de Europese Unie. Er zijn 5 verschillende versies van het spel ontwikkeld: een Europese versie en 4 nationale versies.

 

Doelgroep

Minosia Labyrinth is ontwikkeld in de vorm van een educatieve toolkit voor gebruik in verschillende educatieve sectoren. Het spel is geschikt voor diverse doelgroepen, zoals non-profit organisaties, scholen, universiteiten, docenten, maatschappelijk werkers, jongerenwerkers, vrijwilligers en professionals die werken voor en met migranten en vluchtelingen. Het spel kan echter ook heel goed ingezet worden als trainingsmethodiek voor mensen die werken in het migratieveld en dagelijks te maken hebben met migranten en vluchtelingen. Het spel biedt een unieke gelegenheid om de dialoog aan te gaan over en te reflecteren op thema’s als in- en uitsluiting, discriminatie, vooroordelen, (institutioneel) racisme, privileges, mensenrechten en kolonialisme. Het spel is speciaal ontwikkelt voor mensen in een geprivilegeerde positie.

 

Locatie en duur

Minosia Labyrinth is ontworpen om op elke locatie te kunnen worden gespeeld met een minimum van 25 deelnemers. De duur van het spel is tussen een dag en twee dagen, afhankelijk van de gewenste modules en groepsgrootte.