solar e.V. – Germania

Din 2011, asociația non-profit solar e.V. a acumulat experiențe în implementarea proiectelor locale și transnaționale în domeniul educației politice. Metodele și abordările pedagogice ale educației nonformale sunt instrumentele noastre pentru a lucra la principalele teme precum migrația, drepturile omului; post-colonialism, distribuției inegală la nivel global a resurselor și încălzirea climei, nutriția, consumul și durabilitatea.

Abordările educației nonformale utilizate în procesul de educație politică includ Anti-Bias, abordări intersecționale, dinamică de grup, tururi ghidate în oraș, tehnici creative, simulări și jocuri de rol și metode educaționale de teatru ( „teatru asuprit / teatru forum”).

În asociația solar e.V. lucrează cinci membri ai personalului plătit (educatori, sociologi și oameni de știință politică), care sunt susținuți de mai mulți freelanceri din domeniu și voluntari cu timp parțial. Întreaga echipă cuprinde aproximativ cincisprezece persoane. O parte din cultura organizației este să lucreze pe baza cooperării într-un mod non-ierarhic, în care deciziile sunt luate prin consens, cu salarii și ore de lucru egale. Împărtășirea privilegiilor nu este doar un obiectiv al activității educaționale, ci și pus în practică în cadrul organizației și rețelelor noastre. Asta înseamnă solar e.V. include formatori și facilitatori cu perspective diferite și poziții de putere din societate care sunt afectate de diverse forme de discriminare.

Obiectivele educației politice sunt:

– Conștientizarea populației cu privire la poziția privilegiată în societate

-Schimbarea comportamentului în sensul abilitării persoanelor care sunt afectate negativ de diverse forme de discriminare și favorizează procesele de partajare a privilegiilor

– Împărtășirea cunoștințelor pentru a analiza și înțelege condițiile politice, sociale, economice și ecologice actuale și dezvoltarea lor istorică

– Creșterea și consolidarea empatiei pentru condițiile de viață ale migranților, refugiaților și altor persoane cu mai puține oportunități

– Reflectarea asupra modului în care propriul stil de viață contribuie la condițiile de viață din alte părți ale lumii

– Creșterea acceptării și toleranței față de diferite valori, planuri de viață și stiluri de viață (consolidarea societăților civile pluraliste)

– Dezvoltarea de oportunități și strategii pentru angajarea în acțiuni de combatere a discriminării, de consolidare a valorilor democratice și de schimbare a comportamentului propriu al consumatorilor într-un mod durabil

Cooperare și rețele:

Biroul și casa de oaspeți, care este folosită de solar e.V. pentru a face lucrări educaționale, sunt situate în Centrul Cultural și Educațional KuBiZ din Berlin-Weißensee. Ca loc de activitate al diferitelor organizații cu ateliere de artă, club de tineret, artiști și grupuri de performanță care lucrează în domeniul educației pentru tineri și adulți ca Schoolclash din Olanda și Trixiewiz, o auto-organizație de migranți care face ateliere de abilitare pentru migranți și refugiați. În plus, solar e.V. cooperează la nivel european cu organizații din Olanda, România, Italia, Finlanda, Spania, Tunisia, Turcia, Portugalia, Lituania, Serbia, Franța, Bulgaria, Austria și Danemarca.