Solar e.V. – Duitsland

Sinds 2011 werkt het collectief Solar e.V. aan de uitvoering van lokale en transnationale projecten op het gebied van politiek onderwijs. Methoden en pedagogische benaderingen van non-formeel onderwijs zijn onze instrumenten om te werken aan onze belangrijkste onderwerpen zoals migratie, mensenrechten, postkolonialisme en (de geschiedenis van) wereldwijde ongelijke verdeling van middelen, herdenkingsculturen gerelateerd aan het Oost-West conflict in Europa, klimaatverandering, voeding, consumptie en duurzaamheid. Benaderingen van non-formeel onderwijs die worden gebruikt in het politieke onderwijsproces omvatten anti-bias, kritische witheid, biografisch werk, intersectionele benaderingen, groepsdynamiek, rondleidingen door de stad, creatieve technieken, simulatie- en rollenspelen en theatereducatiemethoden (theatre of the oppressed/forum-theater).

In Solar e.V. werken vijf betaalde personeelsleden (pedagogen, sociologen en politicologen), die worden ondersteund door verschillende projectgerelateerde freelancers en parttime vrijwilligers. Het hele team bestaat uit ongeveer vijftien personen. Onderdeel van de visie van Solar e.V. is om op een niet-hiërarchische manier te werken op basis van samenwerking, waarbij beslissingen worden genomen met behulp van consensus, mensen op ooghoogte samenwerken met gelijk salaris en
werkuren. Het delen van privileges is niet alleen een doel van het educatieve werk, maar wordt ook in praktijk gebracht binnen onze organisatie en netwerken. Dat betekent dat Solar e.V. samenwerkt met trainers en facilitators met verschillende perspectieven en machtsposities in de samenleving die worden getroffen door verschillende vormen van discriminatie.
De doelen van de politieke vorming zijn:
· Sensibiliseren van de eigen (de-)bevoorrechte positie in samenlevingen,
· Veranderend gedrag in de zin van empowerment van mensen die negatief worden beïnvloed door verschillende vormen van discriminatie en het bevorderen van processen van het delen van privileges,
· Delen van kennis om de huidige politieke, sociale, economische en ecologische
omstandigheden en hun historische ontwikkeling te analyseren en te begrijpen,
· Verhogen en versterken van empathie voor de levensomstandigheden van migranten,
vluchtelingen en andere mensen met minder kansen,
· Nadenken over hoe de eigen levensstijl bijdraagt aan de leefomstandigheden in andere
delen van de wereld,
· Verhogen van de acceptatie en tolerantie voor verschillende waarden, levensplannen en levensstijlen (versterking van pluralistische maatschappelijke organisaties),
· Ontwikkeling van kansen en strategieën om betrokken te raken bij acties om discriminatie te bestrijden, democratische waarden te versterken en het eigen consumentengedrag op een duurzame manier te veranderen.

Samenwerking en netwerken:
Het kantoor en gastenverblijf, dat wordt gebruikt door Solar e.V. om educatief werk te doen, zijn gevestigd in het Cultureel en Educatief Centrum KuBiZ in Berlijn-Weißensee. KuBiZ is een gemeenschap van diverse organisaties zoals kunstateliers, een jeugdclub, artiesten en uitvoerende groepen en organisaties die op het gebied van jeugd- en volwasseneneducatie werken, zoals Schoolclash uit Nederland en Trixiewiz, een migrantenzelforganisatie die empowermentworkshops voor migranten en vluchtelingen verzorgt. Solar eV heeft een enorm netwerk van partners ter plaatse. Verder werkt Solar e.V. op Europees niveau samen met organisaties uit Nederland, Roemenië, Italië, Finland, Spanje, Tunesië, Turkije, Portugal, Litouwen, Servië, Frankrijk, Bulgarije, Oostenrijk en Denemarken.

Contact:
solarev@migrationfootsteps.net