New Women Connectors – Olanda

New Women Connectors 

New Women Connectors (NWC) este o mișcare de schimbare socială care pledează pentru idealuri feministe. Este condus de femei migrante și refugiate din medii diverse, care împărtășesc experiențe și puncte forte comune.

Permitem refugiaților și migranților să se conecteze între ei, iar factorilor de decizie să provoace, să modeleze și să transforme politicile și procesele care îi afectează. Facem acest lucru facilitând spații de învățare incluzive pentru a crea împreună soluții pentru participarea și reprezentarea semnificativă a migranților și refugiaților în procesele de luare a deciziilor.

La New Women Conenctors, ne imaginăm o societate în care expertiza și contribuțiile refugiaților și migranților sunt apreciate și în care aceștia au acces egal la putere. În plus, credem în capacitatea de a modela societatea prin perspectivele și experiențele noastre unice și prin participarea noastră semnificativă.

Scopul nostru final este să creăm o societate mai incluzivă și mai echitabilă, care să sprijine integrarea și împuternicirea. Ne angajăm să creăm o lume în care refugiații și migranții să fie văzuți mai degrabă drept active decât ca pasive. Ne străduim să dărâmăm barierele și să construim punți, modelând o comunitate în care toată lumea are șanse egale de a reuși

 

E-mail: info@newwomenconnectors.com

Site: www.newwomenconnectors.com