New Women Connectors – Nederland

New Women Connectors (NWC) is een sociale veranderingsbeweging die pleit voor feministische idealen. Het wordt geleid door migranten- en vluchtelingenvrouwen met verschillende achtergronden, die gemeenschappelijke ervaringen en krachten delen.

We stellen vluchtelingen en migranten in staat om met elkaar en beleidsmakers in contact te komen om het beleid en de processen die hen aangaan uit te dagen, vorm te geven en te transformeren. We doen dit door inclusieve leerruimtes te faciliteren om samen oplossingen te creëren voor de betekenisvolle participatie en vertegenwoordiging van migranten en vluchtelingen in besluitvormingsprocessen.


Bij New Women Conenctors stellen we ons een samenleving voor waarin de expertise en bijdragen van vluchtelingen en migranten worden gewaardeerd, en waarin zij gelijke toegang hebben. Bovendien geloven wij in het vermogen om de samenleving vorm te geven door onze unieke perspectieven en ervaringen en door onze betekenisvolle participatie.


Ons uiteindelijke doel is het creëren van een meer inclusieve en rechtvaardige samenleving die integratie en empowerment ondersteunt. Wij zetten ons in voor het creëren van een wereld waarin vluchtelingen en migranten worden gezien als aanwinst in plaats van als last. We streven ernaar barrières weg te nemen en bruggen te bouwen, waardoor we een gemeenschap vormgeven waarin iedereen gelijke kansen heeft om te slagen.

 

E-mail: info@newwomenconnectors.com

Website: www.newwomenconnectors.com